Home Rrotull

RROTULL ITALIAN NETWORK

Italian Network është një kompani që merret me zhvillim, tregti ndërkombëtare, hulumtim të tregut, kërkim dhe menaxhim te furnizuesit, këshillim biznesi dhe formim.
Italian Network mbështetet në profesionalizmin e ekspertëve ndërkombëtarë dhe akademikë të fushës së financës, të tregtisë ndërkombëtare dhe të menaxhimit të biznesit. Ekspertët janë në gjendje të këshillojnë dhe të sigurojnë trajnime në fusha të ndryshme të biznesit;
Italian Network është në gjendje të gjejë furnizuesë dhe klientë në industri të ndryshme, të tilla si: industria ushqimore dhe e pijeve, industria e prodhimeve kimike, e detergjenteve industriale dhe civile, furnizimet industriale, makineritë, etj;
Italian Network është një urë midis Ballkanit dhe Evropës, me zyra në Tiranë, Shqipëri dhe në Bari, Itali;
Italian Network ka në autostradën Tiranë-Durrës, në Shqipëri, një magazinë, e cila i mundëson administrimin logjistik të ndërmarrjeve që përfaqëson;
Italian Network drejton një rrjet të burimeve të biznesit, të trajnuar dhe të organizuar në mënyrë moderne, të aftë për të përhapur dhe për të përfaqësuar denjësisht produktet dhe shërbimet e klientëve të përfaqësuar;
Italian Network është në gjendje të vendosë ura komunikimi midis ndërmarrjeve europiane dhe ballkanike dhe t’i mbështesë në proceset e tyre të ndërkombëtarizimit.