Incentivi e agevolazioni

AKTE LIGJORE PER COVID-19

NJOFTIM
05/05/2020

AKTE LIGJORE PER COVID-19

Të nderuar qytetarë,

Qendra e Botimeve Zyrtare, referuar botimeve te fundit të akteve lidhur me situatën aktuale të COVID-19, po ju konsulton me përmbledhësen e këtyre akteve. Në vlerësim të informimit në këtë situatë, shpresojmë t’ju kemi ndihmuar me këtë. #Ne do ta mposhtim së bashku #Qendroj në shtëpi,mbroj jete!

(Përditësuar datë 04.05.2020 FZ  Nr. 79)

 

Për t’u njohur me aktet e kësaj përmbledhëse klikoni në linkun e çdo akti si më poshtë:

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr. 3, datë 15.3.2020

Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

 

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/15/3/333da18e-47fd-4cc7-b38c-562ec56da463

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.4, datë 16.3.2020 Për disa shtesa në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për  marrjen  e  masave    të  veçanta  administrative gjatë kohëzgjatjes  së  periudhës  së  infeksionit  të  shkaktuar  nga COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/16/4/1a388faa-d4d7-472a-bd8c-272f16daf31b

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr. 5, datë 17.3.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen  e  masave  të  veçanta  administrative  gjatë kohëzgjatjes  së  periudhës  së  infeksionit  të  shkaktuar  nga COVID-19”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/17/5/70c0a215-00a3-413c-8804-3ff907f20e74

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.6, datë 21.3.2020  Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.88/2019,“Për   buxhetin e vitit 2020”

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/21/6/07922eb2-20e7-44fd-a4c8-a7a0e44cfcc5

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.7, datë 23.3.2020 Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/23/7/80f0757e-021b-4e6d-bf6a-b0a1c14f1d3f

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.8, datë 24.3.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të  Këshillit  të Ministrave, “Për  marrjen  e  masave  të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/24/8/12254087-5014-40d3-bf4d-e20775fcb331

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.9, datë 25.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/25/9/ea9736ae-997b-4d4b-92d4-3e9c170552c6

 

Ndreqje gabimi material në aktin  normativ  nr.8,  datë  24.3.2020, “Për  disa  shtesa  dhe  ndryshime  në  aktin  normativ  nr.3,  datë 15.3.2020,  të  Këshillit  të  Ministrave,  “Për  marrjen  e  masave  të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të  shkaktuar  nga  COVID-19”, të ndryshuar, botuar në  Fletoren Zyrtare nr.48/2020

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/25/1804-2/f43a66b0-b2e8-4638-b8a6-40a44aa8aef9

 

Urdhër nr. 122, datë 26.2.2020 Për miratimin e protokolleve për masat ndaj Coronavirus-it nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/02/26/122/b3be12eb-74bb-4451-a082-d97259bee09d

 

Urdhër nr. 123, datë 26.2.2020 Për një shtesë në  urdhrin nr. 632, datë 29.8.2018, “Për miratimin  e listës së sëmundjeve infektive, të detyrueshme për t’u raportuar nga institucionet  shëndetësore, publike ose private të të gjitha niveleve në Republikën e Shqipërisë

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/02/26/123/a7b4dbec-7515-4ed3-b4da-da164b149227

Urdhër nr. 133, datë 8.3.2020 Për  kufizimin  e  lëvizjes  së  shoqëruesve  dhe/ose  familjarëve  të pacientëve nëpër spitale

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/08/133/fd905471-6afd-43fe-9823-959d593a7834

 

Urdhër nr.134, datë 8.3.2020 Për vetë karantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/08/134/522130c7-adc9-46bc-9009-996941fc6900

 

Urdhër nr.135, datë 9.3.2020 Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e  përhapjes së COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/09/135/07a95e7a-b538-4420-b888-a392020b116d

 

Urdhër nr.135/1, datë 9.3.2020 Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/09/135-1/a04b4dd4-5c65-448a-9921-fe17fb40c898

 

Urdhër nr. 147, datë 9.3.2020 Për nderprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë   Tereza” dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/09/147/c54c69da-6682-4e53-8d8a-e01261d77703

 

Urdhër nr.156, datë 10.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/10/156/ef6f88e4-2dde-4c03-86d8-dca1d58275d5

 

Urdhër nr.157, datë 10.3.2020 Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga COVID-19 të përfituesve të Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/10/157/0e17faa0-b7c5-456a-9998-66d38761b460

Urdhër nr.158, datë 11.3.2020 Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invaliditetit të punës

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/11/158/47ec4b64-6ce7-4990-b588-aed99fec9a26

 

Urdhër nr.159, datë 11.3.2020 Për kufizimin e lëvizjes së pacientëve, shoqëruesve dhe/ose familjarëve  dhe  organizimin e shërbimeve në institucionet e kujdesit shëndetësor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/11/159/62c42b74-d00a-4af7-a8a7-5bfe3d556c0a

 

Urdhër nr.160, datë 11.3.2020 Për nderprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/11/160/37f74ec2-6d45-42e5-8887-176ae2c311ad

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 204, datë 9.3.2020 Për marrjen e masave për ngritjen e  infrastrukturës për shërbimin e karantinës dhe për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/09/204/7a5d2e45-8752-4930-be38-8b55eac571ec

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 205, datë 9.3.2020 Për një shtesë fondi në buxhetin e vitin 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes   Sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për infeksionin e shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/09/205/97f21ad9-3b7f-4adc-adf2-04baf0a918c1

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.207, datë 10.3.2020 Për dhënie  shpërblimi për personelin,   mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/10/207/7734e4ac-8741-4935-b36a-e8817c42d38c

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.208, datë 10.3.2020 Për  caktimin e datave10 deri 23 mars  2020 ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/10/208/5bd31f18-6fc5-446e-a553-000e2ce1b3cc

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 211, datë 11.3.2020 Për angazhimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për të siguruar zbatimin e masave parandaluese ndaj epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/11/211/b9420ea1-9cb5-4b2d-817b-47739d51114a

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.214, datë 12.3.2020 Për caktimin e datës 13 mars 2020 ditë  pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administratës publike

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/12/214/0c8d9311-6d19-43d6-ad5b-d99ab6c10c38

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.228, datë 18.3.2020 Për një shtesë në vendimin nr.11, datë  10.1.2020, të  Këshillit  të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës  së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Rindërtimin”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/18/228/20f3cb26-f6c0-49c8-a05a-c756285b81eb

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.236, datë 19.3.2020 Për marrjen e masave për ofrimin  e  asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/19/236/887aa15d-b34b-4867-a0da-78f00480beac

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.237, datë 20.3.2020 Për një shtesë në vendimin nr.511, datë 24.10.2002,  të  Këshillit  të Ministrave, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/20/237/9bdb9d18-83cf-48c5-b027-3454ddb58d63

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.240, datë 21.3.2020 Për  një  shtesë  fondi  në  buxhetin  e  vitit  2020,  miratuar  për  Ministrinë  e  Shëndetësisë  dhe  Mbrojtjes  Sociale,  për  marrjen  e  masave  për  plotësimin  e  nevojave  paraprake  për  përhapjen  e  infeksionit të shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/21/240/c2cf683d-a203-4f43-acd8-860531b75d6d

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.241, datë 21.3.2020 Për  miratimin e kontratës me objekt  “Blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/21/241/13cd7603-e7ed-4428-9384-bc2eeb21c548

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.1, datë 25.3.2020 Për konfirmimin dhe vijimin e zbatimit të masave të veçanta administrative të marra gjatë kohëzgjatjes së   periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/25/1/51fdc7ee-35fd-45b1-8f32-602634ebcb97

 

Vendim i Komitetit Ndërministror tëEmergjencave Civile nr. 2, datë 25.3.2020 Për vendosjen në  dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të pasurisë së ish-universitetit “Kristal”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/25/2/5ad00dd7-ddc1-467d-9408-c4a875ebc2bb

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.244, datë 26.3.2020 Për vendosjen në dispozicion të  Ministrisë së Shëndetësisë dheMbrojtjes Sociale të objektit të ish-universitetit “Kristal”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/26/244/4db1ecaa-dbb6-4c21-8908-cabcad3ca716

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.243, datë 24.3.2020 Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/24/243/dc183551-1297-44e2-b35c-ffb33ee669c7

 

Urdhër nr.131, datë 8.3.2020 Për ndalimin e eksportit të barnave dhe të pajisjeve mjekësore.

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/08/131/b5e1372b-292a-4db4-9373-73601b12aac3

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.242, datë 22.3.2020 Për disa shtesa në  vendimin nr.203,  datë 26.2.2020, të Këshillit  të Ministrave, “Për procedurat që përdoren  për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/22/242/4a7f544b-40bf-4841-a93e-ca2d0dd036d7

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 249, datë 27.3.2020 Për detajimin dhe mënyrën e përdorimit të fondit antiCovid-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/27/249/f035bcf8-954a-472b-be3b-43b5e1982924

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.254, datë 27.3.2020 Për përcaktimin e procedurave,  të  dokumentacionit dhe  të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet  e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së  ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të  shpallur si pasojë e COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/27/254/c7645a7c-6306-4df5-9801-fe3ca1cac00e

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.259, datë 27.3.2020 Për dhënien e ndihmës me personel   shëndetësor për Republikën e Italisë

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/27/259/d3c89b17-2e8d-4b20-a81e-e90b9f93a971

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr. 3, datë 27.3.2020 Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të  ardhura  vjetore  deri 14 milionë  lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së  fatkeqësisë natyrore,   të shpallur si  pasojë e COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/27/3/4b7d6301-357a-498b-956c-c2e9cd05b185

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.267, datë31.3.2020 Për trajtimin e përkohshëm financiar  mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/31/267/7c755e7a-6a31-492e-beb3-9d08cc133d7a

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr. 4, datë 30.3.2020 Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administrates shtetërore,  gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/30/4/f2f2d7c6-d425-40e1-b32d-f024f72aa21c

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.12, datë 2.4.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/04/02/12/de78e0e4-cb68-48f3-a03e-b6ddf7413d45

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.13, datë 2.4.2020 Për marrjen  e  masave  të  veçanta  në  fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të  procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/04/02/13/c46b6545-e41f-4849-96be-2a98b9d864c9

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.5, datë 1.4.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta  administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/01/5/7e5d58ca-103b-4a06-a429-7ad84ef9fea0

 

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.273, datë 3.4.2020 Për miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt “Trajtim dhe asgjësim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/03/273/6b53ebf6-a188-464c-893e-a5635c762690

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.274, datë 3.4.2020 Për miratimin e kontratës me objekt “Furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike për COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/03/274/e7e4e223-08e0-4742-94a0-640d11327a25

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.276, datë 6.4.2020 Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje material mjekësore në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/06/276/93dd372f-799f-49e0-97e4-d9876c469f88

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.277,date 6.4.2020 Për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat e nivelit të dytë për pagat  e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të  cilave është prekur nga vendimet e Këshillit të Ministrave, në kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga COVID-19, si edhe për përcaktimin e kushteve e të kritereve të marrëveshjes së garancisë dhe marrëveshjes së mirëkuptimit.

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/06/277/0607607a-f712-4e36-95d6-361eaa47f4d8

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.132, datë 8.3.2020 Për mbylljen e  aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anulimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/08/132/9f294e1a-c737-4fc6-a46a-eaa2a825c3eb

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.156/1, datë 10.3.2020 Për ndalimin e të gjitha lëvizjeve të udhëtarëve drejt Italisë

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/10/156-1/cce2e109-f947-4f77-9a61-bc16fbdf6b8d

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.156/2, datë 11.3.2020 Për shpalljen e gjendjes së epidemisë nga infeksioni COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/11/156-2/f0cde613-e092-409f-9840-27514786c1ea

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.164, datë 12.3.2020 Për mbylljen e bareve, restoranteve, lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat  akomoduese që  ofrojnë shërbim për klientët

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/12/164/bb683c7d-0b95-4e94-8347-da0b131dd5da

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.165 datë 12.3.2020 Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/12/165/5267d9d2-d09c-4716-80f4-db223582ca76

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168, datë 12.3.2020 “Për ndalimin/kufizimin e lëvizjeve me mjetet e transportit”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/12/168/9defec25-be0e-4c7a-98de-96139378aea8

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168/1, datë 15.3.2020 Për kufizimin e lëvizjeve brenda vendit

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/15/168-1/a47c4c2a-acbb-4265-8d16-67b8bc868387

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168/2, datë 18.3.2020 Për kufizimin  e lëvizjes me automjetet private ose shtetërore të administratës publike

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/18/168-2/749cd3c3-d407-4b22-82e0-8f646c262740

 

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.173/1, datë 14.3.2020 Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/14/173-1/a00c8ca6-c7db-4791-9368-6095f3e22e51

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.177/1, datë 16.3.2020 Për kufizimin e lëvizjes në zonat urbane

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/16/177-1/ee66bfcb-936f-4344-805e-272cf9b06db0

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.177/2, datë 18.3.2020 Për disa   shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.177/1 datë16.3.2020 “Për kufizimin e lëvizjes në zonat urbane”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/18/177-2/2164ca5b-e38e-4884-80b1-207d9e43a056

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.190, datë 19.3.2020 Për mbylljen  e  veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e  përhapjes së infeksionit COVID-2019

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/19/190/64109eae-346b-457a-b676-562fb70ea325

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.193, datë 20.3.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/20/193/a0720a43-40d9-4964-b9d5-1b5a58b87039

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.208, datë 30.3.2020 Për një ndryshim në urdhërin nr.193 datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/30/208/3f0097cf-3127-45c8-b619-9aac590c0ab7

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.216, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.190, datë 19.3.2020 “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore  publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-2019”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/216/811fc00e-6e9a-48d8-ac28-2c1e392f9713

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.217, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.164, datë 12.3.2020 “Për mbylljen e bareve, restoranteve dhe lokaleve, fast fooddhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/217/97c5dad6-5c38-4962-80b5-2820fe1826d5

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.218, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.160, datë 11.3.2020 “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në  të gjithë strukturat publike dhe jopublike”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/218/fae95a6b-4eb5-4a4c-aca7-4ec52e4f3cf7

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.219,  datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 147, datë 9.3.2020, “Për nderprerjen e  ndërhyrjeve  kirurgjikale  të  planifikuara  në Qendrën  Spitalore Universitare “Nënë   Tereza”  dhe  spitalin  universitar  “Shefqet Ndroqi”.

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/219/e103bee2-5ff7-4cd2-831d-4bb0b012c2f7

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.220, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.158, datë 11.3.2020,“Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invaliditetit të punës”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/220/19417a7c-a917-4bb9-afd8-06d613592715

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.221, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.165, datë 12.3.2020 “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/221/50d2fbb9-5de0-4c99-b748-98e1e84ee2bf

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.222, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.132, datë 8.3.2020 “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe  anulimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/222/013f3029-e7d2-4fcb-b9f2-43c2e539e7fe

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.223, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 156, datë 10.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin me  përhapjes  së  infeksionit  të shkaktuar nga COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/01/223/76f1ee43-f8e3-4c18-913c-c136a6b9c067

 

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.51, datë 26.3.2020 Mbi disa ndryshime të  përkohshme në procedurat e licencimit në ushtrimin e veprimtarive në sektorin e energjisë  elektrike dhe gazitnatyror në kuadër të masave pas shfaqjes së virusit COVID-19 dhe shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore në vendin tone

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/26/51/89179842-b513-4424-81c2-9fad2a3bd569

 

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.58, datë 26.3.2020 Mbi  përcaktimin  e  mënyrës  së  faturimit të energjisë elektrike, gjatë periudhës së zbatimit të aktit normativ të Këshillit të Ministrave nr. 8, datë, 24.3.2020 “Për disa  shtesa  dhe  ndryshime  në  aktin  normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë   kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID–19”, të ndryshuar, si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr.243, datë  24.3.2020 “Për shpalljen e fatkeqësisë natyrore”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/26/58/a1082e81-1b6c-4678-be79-540a36b00d8c

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.14, datë 11.4.2020 Për disa  ndryshime  dhe  shtesa  në  aktin normative nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen  e masave  të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/04/11/14/1915eedd-d42c-4fbb-8c10-b194b7c479ce

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.284, datë 10.4.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në   vendimin nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave,  “Për përcaktimin e procedurave,  të  dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së   ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/10/284/d5b434ef-4551-4374-82e4-889df00ca1b0

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.288, datë 10.4.2020 Për përcaktimin e masës dhe të  procedurës së dhënies së ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura dhe   mënyrën e bashkëpunimit, ndërmjet institucioneve të shërbimit spitalor dhe atyre të gjendjes civile

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/10/288/e8db1f8f-cbfb-4094-afd6-d10e7c2de3ce

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.6, datë 9.4.2020 Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/09/6/e78de264-5834-4ea3-9856-cb12ff117148

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.7, date 9.4.2020 Për disa   ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/09/7/a087ea03-8c72-4562-8173-426fb7616f8e

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.8, date 11.4.2020 Për caktimin  e  të deleguarit të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile,për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore, në qarkun e Shkodrës

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/11/8/dbdab11a-30f6-4b53-88a9-1a4f3a22575e

 

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr. 96, datë 27.3.2020 Autorizim i ndihmës shtetërore “COVID-19: skema mbështetëse në formën e grantit”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/27/96/e4ac48d5-7331-4895-b214-8dd3544b9f2a

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.15, datë 15.4.2020 Për disa ndryshime në ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/04/15/15/abf8ecb4-8ce8-493e-bcb4-cf0d71de88c8

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.305, datë 16.4.2020 Për përcaktimin e procedurave,  të  dokumentacionit  dhe të  masës së përfitimit  të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë   dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/16/305/19776fdf-bc9c-4d68-9332-d1ba38f5c463

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 311, datë 16.4.2020 Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/16/311/ecbc8e63-ce2a-4b47-96ad-d4889bb838f0

 

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr. 16, datë 17.4.2020 Për faljen e masave administrative  me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës  së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/04/17/16/d3994d39-e533-46b0-887d-82b88bb832db

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr. 9, datë 15.4.2020 Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit  të  ndihmës  financiare  për  të  punësuarit  aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/15/9/a23e979f-341b-4914-bc68-a22fa9ff0f60

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civilenr.10, datë 15.4.2020 Për mënyrën e  organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së  shkaktuar  nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/15/10/f502b437-ff70-4af9-8dad-fc0588016784

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.11, datë 17.4.2020 Për  faljen  e  masave administrative  me karakter  ndëshkues  të vendosura  gjatë  periudhës  së infeksionit  të   shkaktuar  nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/17/11/51d24eaa-8793-4801-b410-3a80e03b2c9f

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.312, datë 18.4.2020 Për  propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/312/0dd60939-34ff-43a7-aacf-113342738cf1

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.313, datë 18.4.2020 Për miratimin e kontratës  për  lotin  8,  me objekt  “Blerja barna Omeprazol 40 mg/vial flakon”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/313/8e67ed18-20df-4b5a-af90-891c0f04cace

 

Vendim i Këshillit të Ministrave  nr.314, datë 18.4.2020 Për  miratimin e kontratës  për  lotin  5,  me objekt  “Blerje barna Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg/tabletë”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/314/e0e456ef-385c-4869-8e9a-5e4eea227c58

 

Vendim i Këshillit të Ministrave  nr.315, datë 18.4.2020 Për  miratimin e kontratës  për  lotin  10,  me objekt  “Blerje barna Beclomethasone + Salbutamol 80 mcg+1600 mcg flakon”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/315/67d15fe0-cab7-4344-ae96-14d8564f6786

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.316, datë 18.4.2020 Për miratimin e kontratës për lotin 2, me objekt “Blerje kite  dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/316/21273a0b-aa81-4680-be3e-a9655ac2a1c7

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.317, datë 18.4.2020 Për miratimin e kontratës për lotin 3, me objekt “Blerje materiale konsumi laboratorike për ISHP”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/317/48b5cd93-f826-4ee8-84ac-bae691849f20

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.318, datë 18.4.2020 Për  miratimin e kontratës  për  lotin  3,  me objekt  “Blerje barna Ribavirin 200 mg tabletë/kapsulë”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/318/e4bdbd82-05cc-4a12-84a0-d802f6112fee

 

Vendim i Këshillit të Ministrave  nr.320, datë 18.4.2020 Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje barna Propofol 10 mg/ml –50 ml flakon” për lotin 9, të procedurës me objekt “Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19, ndarë në 10 lote (një bar një lot)”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/320/66afdc73-99ca-4df5-9bb3-084daec5a5da

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.321, datë 18.4.2020 Për  miratimin e kontratës  për  lotin  1,  me objekt  “Furnizim me produkte  letre  njëpërdorimshe të  tipit  letër  rulo  tavoline  dhe  letër higjienike, për pacientët me COVID-19 dhe personelin mjekësor”, në QSUT

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/321/5f38f9fc-3128-4d6a-acad-e06cdbd2fdbd

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.322, datë 18.4.2020 Për  miratimin e kontratës  për  lotin  1,  me objekt  “Blerje kite  për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen Maglum 800 të Snibe Co.ltd ose Ekuivalent”, në QSUT

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/322/87510827-7ecc-44e2-9e09-ea5e124b5c2e

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.323, datë 18.4.2020 Për miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt “Spostimi i sistemit të dializës  nga pediatria e  pecialiteteve tek godina e spitalit  infektiv (shërbimi  i alergologjisë, për pacientët dializantë  të prekur me COVID-19)

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/323/356b9c74-5349-45d6-a537-f5624b3741a8

 

Udhëzim i  ministrit  të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 253, datë 10.4.2020 Për  menaxhimin  e  rasteve  të  fëmijëve  në  nevojë  për  mbrojtje  gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për arsye të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2020/04/10/253/b729b35e-8f61-4bd9-be9f-089ac3797fe4

 

Ligj nr. 35/2020 datë 16.4.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2020/04/16/35/8dabf5aa-6226-4ced-b9d0-76b88493da7b

 

Vendim i Kuvendit nr. 18/2020,datë 23.4.2020 Për dhënien  e  pëlqimit  për  zgjatjen  e  gjendjes  së  fatkeqësisë natyrore

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/23/18/171dfc5e-6513-4161-8e20-d0c615dad594

 

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr. 97, date 6.4.2020Autorizim i ndihmës shtetërore“COVID-19: skema e garancisë shtetërore të huasë”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/06/97/3561ebd1-8652-4810-9e89-df985e5c4807

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 341, datë 23.4.2020 Për  disa  shtesa  dhe  ndryshime  në  vendimin  nr.305,  datë  16.4.2020,  të Këshillit të Ministrave,  “Për përcaktimin    e    procedurave,    të dokumentacionit  dhe  të masës  së  përfitimit  të  ndihmës  financiare për të  punësuarit  aktualë  dhe  punonjësit  e  larguar  nga  puna  si  pasojë  e COVID-19”.

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/23/341/70c536fc-d2cc-413c-8f31-1421bc639f15

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.342, datë 25.4.2020 Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.243,  datë  24.3.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/25/342/2ba6050d-a9f6-44cd-91f5-c9eda4a48a09

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.343, datë 27.4.2020 Për  përcaktimin  e  autoriteteve  kontraktore që  do  të  prokurojnë,  me procedurë  me  negociim  pa  shpallje,  mallra  ose  shërbime  të  nevojshme  për përballimin e situatës së shkatuar nga COVID -19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/27/343/420d1526-fe63-4259-a0bc-9113a3f0bc19

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.15, datë 25.4.2020 Për  krijimin  e Task-Forcës për  garantimin  e  zbatimit  të  protokolleve  të sigurisë në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/25/15/8b4fd1b7-98c9-47c6-8c16-bf7ef15399b0

 

Vendim  i  Komitetit  Ndërministror të Emergjencave Civile nr.12, datë 17.4.2020 Për  akomodimin  e  përkohshëm  të  personave  që  riatdhesohen  si rezultat  i  shpalljes  së  gjendjes  së  fatkeqësisë  natyrore  për  shkak  të epidemisë  së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/17/12/ed09967b-16e2-4bf3-869d-52490ef8c7c4

 

Vendim i  Komitetit  Ndërministror të Emergjencave Civile nr. 13, datë 22.4.2020 Për  disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305,  datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave,“Për përcaktimin  e  procedurave,  të dokumentacionit  dhe  të  masës  së  përfitimit  të  ndihmës  financiare për  të  punësuarit  aktualë  dhe  punonjësit  e  larguar  nga  puna  si pasojë e COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/22/13/137ce0db-e6ac-472d-b09f-c2233bee0d92

Vendim  i  Komitetit  Ndërministror të Emergjencave Civile nr.14, datë 23.4.2020 Për miratimin e listës së përditësuar të strukturave akomoduese për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/23/14/7637a023-5eda-4882-a3fb-5a50ed33b34a

Korrigjim gabimi material në vendimin nr.342, datë 25.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një ndryshim në vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore””, botuar në Fletoren Zyrtare nr.75/2020.

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/29/2221-2/e4a86114-4101-4398-9457-8fcde8e81254

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 255, datë 10.4.2020 Për disa ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020, “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/10/255/d1c8004f-c0df-4a77-811e-59c3ef8d5989

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 256, datë 10.4.2020 Për disa shtesa  dhe ndryshime  në  urdhrin  nr.  193, datë  20.3.2020, “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve   në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/10/256/bcc1d305-50be-4f25-a16b-d9602ee26fd7

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 257, datë 10.4.2020 Për detajimin  e  aktiviteteve  sipas nomenklaturës  së aktiviteteve ekonomike

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/10/257/e1ec65dd-52ee-4575-8291-ec04d56b8005

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.263, datë 17.4.2020 Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor,dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/17/263/822cf2d7-22cd-48fd-bc91-d2d6243d32bd

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 263/1, datë 18.4.2020 Për disa shtesa në urdhrin nr.263,datë17.4.2020,“Për përcaktimin e  orareve  të  lëvizjes  për këmbësorët  pensionistë,  të  sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen me mjete private”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/18/263-1/60917105-af48-4e31-94b3-58a56b4e9abb

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 273, datë 24.4.2020 Për  disa ndryshime në  urdhrin  nr.263,datë  17.4.2020,“Për përcaktimin  e orareve të lëvizjes për  këmbësorët  pensionistë,  të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/24/273/8a406f03-a247-4ab9-9bab-0dcf8f90c205

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 278, datë 25.4.2020 Për  disa  shtesa  dhe  ndryshime  në  urdhrin  nr.  193,  datë  20.3.2020,“Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve   në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/25/278/748c767c-6a6d-4c3c-8644-e430168122da

 

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 279, datë 25.4.2020 Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “Zonat e gjelbërta”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/25/279/b755d8bf-250c-47f3-8ed0-13be97f15dd2

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.354, datë 29.4.2020 Për dhënien e ndihmës me personel infermier për Republikën e Italisë.

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/29/354/027e8442-1fda-4341-877a-fbb54809edcc

 

Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.16, datë 28.4.2020 Për dhënien e ndihmës me personel infermier për Republikën e Italisë

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/28/16/8fe36073-d146-4f39-964a-a1d7e36af6b3

 

Përditësuar datë 04.05.2020 FZ  Nr. 79

Për informacion mbi Shqipërinë dhe konsulencë falas për kontabilitetin, taksimin, ligjin e punës, investimet, ndërkombëtarizimet, zhvendosjet, hulumtimin, përzgjedhjen dhe trajnimin e burimeve njerëzore, pasurive të patundshme, transferimet e vendbanimit, mos hezitoni të na kontaktoni:

info@italian-network.net

+39 0808806237 Voip (falas)

Skype: italian.network

Conviene investire in Albania? La risposta di Italian Network


https://albaniainvestimenti.com/

Welcome

https://albaniaimmobiliare.com/

Roberto Laera

Roberto Laera È laureato in Scienze Aziendali presso l’Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale di Milano, con circa 20 anni di esperienza nell’ambito della consulenza aziendale, organizzativa risorse umane, della formazione. È senior consultant di numerose aziende nazionali e internazionali. Ha lavorato tra le altre per George S. May, Telecom Italia Learning Services, Bosch. Dal 2008 amministratore unico di IN Italian Network Sh.p.k. e Albania Investimenti Sh.p.k. con sedi a Tirana in Albania e Bari in Italia, offre consulenza all’internazionalizzazione delle imprese, fiscale, finanziaria e servizi fiduciari. È professore a contratto della Facoltà FASTIP dell’Università Aleksander Moisiu di Durazzo per la materia di “Introduction to Business”. È componente del Advisory Board dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana. È delegato per l’Albania di ASSORETIPMI. È referente per i rapporti istituzionali per l’Italia dell’Albania Development Fund
Follow Me:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *